Sterilnější chaloupka

Úklid jsme doplnili o sterilizaci prostor generátorem ozónu. 

Co je to generátor ozónu?

Tento přístroj dokáže postupným procesem přeměnit vzdušný kyslík na nestabilní ozon, který svým účinkem v uzavřeném prostoru zlikviduje škodlivé  viry, bakterie, plísně, alergeny, ale i různé roztoče a hmyz. Proniká do všech koutů a skulin, i do pórů nejrůznějších materiálů. Ozón negeneruje žádné závadné odpadní látky a je ekologický. Po skončení procesu se ozón samovolně rozloží zpět na kyslík.